Barnbidrag – För separerade föräldrar

  • Inläggskategori:Familj
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Barnbidrag och separationer

I Sverige upplever vi en allt ökad skilsmässo-grad. Jämför man skilsmässo-graden för ungefär 100 år sedan och hur det ser ut nu så är det en lavinartad ökning. År 1900 var det 405 registrerade skilsmässor, jämför man det med hur det ser ut på 2000-talet så är vi uppe på nivåer runt 20 000 skilsmässor per år!

I samband med detta så ökar även behovet av hjälp och information för de föräldrar som väljer att skilja sig. Därför hoppas jag att denna artikel kan bidra med information om hur delat barnbidrag fungerar samt hur föräldrar skall gå tillväga när de valt att genomföra en skilsmässa och då skall dela på barnbidraget.

Vad är delat barnbidrag?

Ett delat barnbidrag innebär att föräldrarna delar på det statliga barnbidrag som utbetalas för deras barn som är mellan 0-16 år och bosatta i Sverige. Detta kan göras om föräldrarna har barnet ungefär halva tiden var. En förutsättning är även att föräldrarna har en gemensam rättslig vårdnad.

Om det endast är en förälder som har rättslig vårdnad för barnet så går det alltså inte att dela på barnbidraget. Eftersom barnbidraget i dagsläget är på 1050 kr per månad och barn, så innebär det delade barnbidraget att de två föräldrarna får 525 kr var, per månad och barn.

Hur man gör för att ansöka om delat barnbidrag

Om föräldrarna avser att ansöka om ett delat barnbidrag, så skall de vända sig till Försäkringskassan. De kommer då bli ombedda att fylla i en blankett som heter ”Delat barnbidrag”. Blanketten kan skickas hem till föräldrarna eller laddas hem direkt från Försäkringskassans hemsida. I denna blankett skall barnet eller barnens för- och efternamn samt personnummer fyllas i. Även respektive förälder skall ange sina för- och efternamn samt personnummer.

Även bankkonto, plusgiro eller personkonto för respektive förälder skall fyllas i. När detta är gjort så skall blanketten skickas in till Försäkringskassan inläsningcentral, som har adressen 839 88, Östersund. Föräldrarna skall alltså inte gå till sin lokala Försäkringskassa för att lämna in blanketten. Därefter så är det bara att vänta på besked från Försäkringskassan.

Utbetalningar av barnbidraget

Om vi förutsätter att ansökan godkännes så sker utbetalning av det delade barnbidraget sker enligt samma princip som det ordinarie barnbidraget, det vill säga den 20:e varje månad till respektive förälder. Det delade barnbidraget är precis som det ordinarie barnbidraget skattefritt. Utbetalningen kan ske fram till respektive barn fyllt 16 år då i regel studiebidrag börjar utbetalas istället.

Jag hoppas med denna artikel gett dig som läsare värdefull information om hur delat barnbidrag fungerar och hur ni skall gå till väga om ni vill ansöka om detta!

Lämna ett svar