Ju förr desto bättre

Det var bättre förr – eller?

Om vi menar kosthållning och motionsvanor och bara ser till hur vi levde våra liv ur ett hälsoperspektiv, kan kanske svaret vara ja? Argument som talar för detta skulle kunna vara husmanskosten. Det lagades mat hemma på ett annat sätt än idag. Det fanns mer tid att handla bra råvaror till hemmet.

Hela familjen samlades och åt tillsammans. Vid matbordet blev dessutom hela familjen delaktig i det som hänt och synen, förhållningssättet till det som hänt speglades runt bordet.

Delaktig familj

Kan man då anta att dåtidens samhälle hade det bättre förspänt med att fostra in individer och familjer till ett sundare liv med bättre levnadsvanor och förhållningssätt? Visst kan det vara så. Det fanns fler arenor för samvaro och matkulturen bidrog till en annan gemenskap som i sin tur skapade utrymme för samtal inom familjen.

Heltidsarbete numera

Jämfört med dagens samhälle där i regel två heltidsarbetande föräldrar, fixar käket genom att beställa snabbmat, eller få ett sms om att barnen redan ätit en pizza med kompisar. I den senare beskrivningen är det inte så mycket tid avsatt för att handla in bra råvaror till husmanskosten och än mindre tid för att laga maten och tänka på en hälsosam diet.

Gemensam mat

Det innebär i sin tur färre tillfällen för gemensamma samtal i familjen om saker som hänt och ingen möjlighet ges att socialisera in familjens syn,värderingar och attityder på ett bra sätt. Kanske finns det andra arenor för detta idag? Jag tror ändå att förutsättningarna för ett mer aktivt och sundare liv var bättre förr. Jag vet undersökningar som visar att människor i dagens samhälle har till och med så dålig kondition att det är en bedrift att ta sig till jobbet.

När man väl är på plats måste arbetspasset börja med vila och återhämtning från ansträngningen att ta sig till jobbet. Den undersökningen var gjord bland kontorsjobb. Det är klart att vi lägger på oss några extra kilon om vi fortsätter att äta och stoppa i oss kalorier som om vi var grovarbetare istället för kontorsfolk som knappt lämnar stolen om dagarna.

Tunga arbeten tidigare

Industrijobben var tyngre förr, och det hade sina bekymmer. Kanske har vi ändrat våra sjukdomar från förslitningsskador till fetma? Den tunga industrin har vi kommit till rätta med ur arbetsmiljösynpunkt och införskaffat diverse hjälpmedel och robotar för att undvika belastnings och förslitningsskador. Nu är det dags att ta sig an nästa sjukdom, nämligen fetma.

Kolla själv ditt BMI – det brukar ge en viss vägledning. Kanske behöver du förändra livsstil? Jag menar verkligen förändra livsstil långsiktigt, inte banta eller genom olika bantningskurer göra tillfälliga förändringar i dieten.

Bättre eller sämre förr?

Då kan man ju undra om det var bättre förr, med förslitningar och värkproblematik än dagens problem med övervikt? Såklart inte, men som jag inledde artikeln med: om man avser bättre kost, rörlighet och bättre kondition, då var det bättre vanor inom dessa områden förr. Det är ju inget som hindrar att vi i nutid tar med oss det som var gott och fungerade in i nutiden och lämnar det som var sämre bakom oss. Det är visst det som kallas utveckling.

Lämna ett svar