Kärlek inför Alla hjärtans dag

  • Inläggskategori:Dejting
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Om fenomenet kärlek inför Alla Hjärtans Dag

Snart är det Alla Hjärtans Dag och då kan det vara på sin plats att titta lite extra på fenomenet kärlek. Vad är kärlek egentligen?

Kärlek enligt olika perspektiv

Enligt fysikerna så är kärlek ett kraftfullt neurologiskt tillstånd som törst och hunger. Den skiljer sig dock från hunger och törst eftersom den är mer permanent i sin natur. Enligt denna uppfattning är kärlek kemisk till sin natur. Rent biokemiskt skiljer sig kärlek från ren lust.

Sexuell attraktion involverar tillfällig utsöndring av kemikalier som östrogen och testosteron, men när det uppstår kärlek/tillgivenhet/starka emotionella band mellan två individer så utsöndrar hjärnan en lång rad kemikalier. Kärlek kan ur ett evolutionärt perspektiv ses som ett överlevnadsverktyg, en mekanism som ger individen bättre skydd, skapar känslor av trygghet och säkrar avkommans uppväxt.

Kärlek ett stort begrepp

Enligt filosoferna är kärlek ett mycket svävande, vitt begrepp eftersom ordet inbegriper starka känslor för partners, föräldrar, avkomma, nationen, arbetet, Gud, grannarna och fan och hans moster. Filosoferna understryker dock, och detta gäller alla former av kärlek, att utan förbindelse (commitment ) så är kärlek inget mer än en tillfällig passion. Att man förbinder sig och är lojal i alla lägen är själva fundamentet för äkta kärlek.

Älska gud enligt kristendomen

Enligt kristendomen är kärlek att älska gud över allt annat och att man älskar sin nästa så som man älskar sig själv för att hedra gud.

Kärlek i olika typer

Enligt psykoanalysen så kan man dela upp kärlek i sex olika typer: Philia, som är ett djupt, ofta icke-sexuellt, band mellan vänner och familjemedlemmar, Ludus som är en form av lekfullt flirtande, Pragma som är den typ av mogen kärlek som växer fram mellan två individer under ett längre tidsperspektiv, Agape som är en form av allmän kärlek för hela mänskligheten, Philautia som är självkärlek som i sig är en förutsättning för att kunna älska andra, och slutlogen eros, som handlar om ren och skär åtrå, sexuell passion. Om inte eros smälts samman med philia och/eller pragma så brinner eros låga ut ganska fort.

Kärlek är alltså ett mycket vitt begrepp och Alla Hjärtans Dag är och har alltid varit mycket större än en simpel uppvaktnings-ritual.

Lämna ett svar